Home / Termeni și condiții

CONDIȚII GENERALE

TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE ALE MAGAZINULUI ONLINE www.panacea-cosmetics.ro

I.SUBIECT

1. Prezentele condiții generale au ca scop reglementarea relațiilor dintre Panacea Cosmetics LLC, cu sediul social și adresa de înregistrare: 5830 E 2nd St, Ste 7000 #12200 Casper, Wyoming 82609 United States, denumit în continuare FURNIZOR, și clienții, denumiți în continuare UTILIZATORI, ai platformei de comerț electronic Panacea Cosmetics, denumiți în continuare „www.panacea-cosmetics.ro”.

II. DATE PENTRU ELIBERATOR

2. Informații în temeiul Legii privind comerțul electronic și al Legii privind protecția consumatorilor:

Numele furnizorului: “Panacea Cosmetics LLC” Sediul social și adresa înregistrată: 5830 E 2nd St, Ste 7000 #12200 Casper, Wyoming 82609 United States. Detalii de contact: [email protected], telefon +1 605-971-3859.

III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Art. 3. Panacea Cosmetics este o platformă de comerț electronic, disponibilă la adresa de internet www.panacea-cosmetics.ro, prin intermediul căreia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de achiziție și livrare a bunurilor oferite de Furnizor pe platformă, inclusiv a următoarelor:
Să se înregistreze și să creeze un cont pentru a naviga în magazinul electronic al Furnizorului și să utilizeze serviciile suplimentare de furnizare de informații;
Pentru a vizualiza bunurile, caracteristicile, prețurile și condițiile de livrare ale acestora;
Pentru a încheia contracte cu Furnizorul pentru achiziționarea și livrarea bunurilor oferite pe platforma www.panacea-cosmetics.ro; să efectueze orice plată în legătură cu contractele încheiate prin intermediul mijloacelor electronice de plată de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
Pentru a primi informații despre noile bunuri oferite de Furnizor pe platforma www.panacea-cosmetics.ro;
Pentru a face declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu Furnizorul pe platforma www.panacea-cosmetics.ro prin interfața paginii www.panacea-cosmetics.ro accesibilă pe internet;
De a fi notificat cu privire la drepturile care decurg din lege, în primul rând prin intermediul interfeței platformei www.panacea-cosmetics.ro accesibilă pe Internet;
Să își exercite dreptul de retragere, dacă este cazul, în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor.
Art. 4. Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro organizează livrarea bunurilor și garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe, a criteriilor și condițiilor acceptate în practică, a dreptului consumatorului sau a dreptului comercial.
Art. 5. (1) Utilizatorii încheie cu Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro un contract de vânzare-cumpărare a bunurilor, la adresa www.panacea-cosmetics.ro.
(2) În virtutea contractului de achiziție de bunuri încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro se angajează să organizeze livrarea și transferul de proprietate a bunurilor specificate de Utilizator prin intermediul interfeței de pe platformă. Utilizatorii au dreptul de a corecta erorile de introducere a informațiilor cel târziu până la declarația de încheiere a contractului Furnizorul pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro remunerația pentru bunurile livrate în conformitate cu condițiile stabilite în platforma www.panacea-cosmetics.ro și cu prezentele condiții generale. Remunerația este în cuantum egal cu prețul anunțat pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro sunt de acord ca toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare să poată fi făcute electronic și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentele electronice și semnătura electronică și al art. 11 din Legea privind comerțul electronic.
(2) Declarațiile electronice făcute de către utilizatorii site-ului web se prezumă a fi fost făcute de către persoanele indicate în datele furnizate de către utilizator la înregistrare, dacă utilizatorul a introdus numele de utilizator și parola corespunzătoare.
 1. ÎNREGISTRAȚI-VĂ PENTRU A UTILIZA www.panacea-cosmetics.ro

  Art. 7. (1) Pentru a utiliza www.panacea-cosmetics.ro în vederea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri, utilizatorul va introduce un nume de acces la distanță și o parolă la alegere sau se va identifica prin intermediul contului său de Facebook sau Google, prin care se consideră că a acceptat prezentele condiții generale.
  (2) Numele și parola de acces la distanță se stabilesc de către Utilizator prin efectuarea unei înregistrări online pe site-ul web al Furnizorului pe platforma www.panacea-cosmetics.ro, în conformitate cu procedura stabilită în cadrul acesteia. Utilizatorii au posibilitatea de a plasa comenzi de livrare de bunuri și de profil din rețelele sociale Facebook și Google.
  (3) Prin completarea datelor sale în coșul de cumpărături și prin apăsarea butonului „Plasează comanda”, Utilizatorul declară că a luat cunoștință de prezentele Condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se angajează să le respecte necondiționat.
  (4) Furnizorul confirmă comanda efectuată de către Utilizator prin e-mail. Contul Utilizatorului este creat și se stabilește o relație contractuală între Utilizator și Furnizor.
  (5) Atunci când se înregistrează sau face o comandă, Utilizatorul se angajează să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul se angajează să actualizeze prompt datele furnizate în înregistrare sau în comandă în cazul unei modificări.
 1. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

  Art. 8. (1) Utilizatorii vor utiliza în principal interfața paginii Furnizorului de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro pentru a încheia contracte de achiziție pentru bunurile oferite de Furnizori pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
  (2) În cazul comenzii de bunuri fără înregistrare de către Utilizator, acesta din urmă acceptă prezentele Condiții Generale în momentul livrării. Se consideră că utilizatorul a acceptat acești Termeni și condiții generale în momentul acceptării livrării bunurilor.
  Art. 9. Utilizatorii încheie contractul de achiziție a bunurilor pe platforma www.panacea-cosmetics.ro în conformitate cu următoarea procedură:
  (1) Conectarea la sistemul de comenzi de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro
  (2) Selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite de Furnizor pe platforma www.panacea-cosmetics.ro și adăugarea acestora la o listă de bunuri pentru achiziție.
  (3) Furnizarea datelor necesare pentru individualizarea Utilizatorului în calitate de parte în contract.
  (4) Furnizarea de date pentru efectuarea livrării;
  (5) Selectarea modalității și a momentului de plată a prețului.
  (6) Confirmarea comenzii;
 1. CONȚINUTUL CONTRACTULUI

  Art. 10. (1) Furnizorul și Utilizatorii vor încheia contracte separate pentru cumpărarea și vânzarea bunurilor solicitate de Utilizatori, în pofida faptului că acestea au fost selectate printr-o singură declarație electronică și dintr-o singură listă de bunuri care urmează a fi achiziționate.
  (2) Furnizorul poate aranja livrarea împreună și simultan a bunurilor comandate cu ajutorul contractelor de achiziție separate.
  (3) Drepturile utilizatorilor în legătură cu bunurile livrate se exercită separat pentru fiecare contract de achiziție. Exercitarea drepturilor în legătură cu bunurile livrate nu afectează și nu produce efecte în legătură cu contractele de achiziție pentru celelalte bunuri. În cazul în care utilizatorul este un consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, exercitarea dreptului de retragere din contractul de achiziție pentru un anumit bun nu afectează contractele de achiziție pentru celelalte bunuri livrate utilizatorului.
  Art. 11. La exercitarea drepturilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, Utilizatorul este obligat să indice în mod precis și neechivoc contractul și bunurile pentru care își exercită drepturile.
  Art. 12. Utilizatorul poate achita prețul pentru fiecare contract de achiziție în parte, într-o singură tranșă, în momentul comenzii bunurilor sau la livrarea acestora.
  VII. CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE CONSUMATORI ÎN SENSUL LEGII PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR
  Art. 13. Normele din prezenta secțiune VII a acestor Termeni și condiții generale se aplică numai Utilizatorilor care, în conformitate cu datele furnizate pentru încheierea contractului de cumpărare sau la înregistrarea pe www.panacea-cosmetics.ro, pot fi deduse ca fiind consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, al Legii privind comerțul electronic și/sau al Directivei 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.
Art. 14. (1) Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor pe platforma www.panacea-cosmetics.ro sunt definite în profilul fiecărui bun de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
(2) Prețul bunurilor, inclusiv toate taxele și impozitele, se stabilește de către Furnizor pe platforma www.panacea-cosmetics.ro în profilul fiecărui bun de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro
(3) Valoarea cheltuielilor poștale sau a cheltuielilor de transport neincluse în prețul bunului este stabilită de Furnizor pe platforma www.panacea-cosmetics.ro și este furnizată ca informație Utilizatorilor la selectarea bunului în vederea încheierii contractului de achiziție;
(4) Modalitățile de plată, de livrare și de executare a contractului sunt definite în prezentele Condiții Generale și în informațiile furnizate Utilizatorului prin mecanismele din platforma www.panacea-cosmetics.ro
(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actualizate la momentul afișării lor pe platforma www.panacea-cosmetics.ro înainte de încheierea contractului de achiziție.
(6) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile prevăzute de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate prin intermediul interfeței platformei www.panacea-cosmetics.ro sau prin e-mail.
Art. 15. (1) Utilizatorul este de acord ca furnizorii de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro să aibă dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu Utilizatorul pentru achiziționarea și livrarea de bunuri.
(2) Utilizatorul alege în mod independent dacă plătește Furnizorului pe platforma www.panacea-cosmetics.ro prețul pentru livrarea bunurilor înainte sau în momentul livrării.
(3) În cazul în care valoarea comenzii Utilizatorului este echivalentă sau depășește 38,000RON, plata se efectuează numai prin transfer sau depunere în contul de plăți al Furnizorului.
Art. 16. (1) Utilizatorul are dreptul, fără nicio compensație sau penalitate și fără a indica vreun motiv, de a se retrage din contractul încheiat în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către Furnizor prin intermediul formularului unic de retragere disponibil pe site-ul Furnizorului pe platforma www.panacea-cosmetics.ro la adresa Exercită-ți drepturile! și în Anexa nr. 1 la prezentele Condiții Generale. Informații privind exercitarea dreptului de retragere sunt disponibile la adresa Exersează-ți drepturile! și în Anexa nr. 2 la prezentele Condiții generale.
(2) Dreptul de retragere prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:
pentru livrarea de bunuri realizate la comanda consumatorului sau în conformitate cu cerințele sale individuale;
pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora din punct de vedere calitativ sau au un termen de valabilitate scurt;
livrarea de bunuri sigilate care au fost desigilate după livrare și care nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății;
pentru livrarea de bunuri care, după ce au fost livrate, s-au amestecat, prin natura lor, cu alte bunuri de care nu pot fi separate;
pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare, inclusiv coduri de activare pentru licențe de programe informatice, funcții în programe informatice sau mijloace de plată virtuale.
pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea unor astfel de publicații;
(3) În cazul în care furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro nu și-a îndeplinit obligațiile de furnizare a informațiilor prevăzute în Legea privind protecția consumatorilor, consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat în termen de un an și 14 zile de la data primirii bunurilor. În cazul în care informațiile sunt furnizate consumatorului în perioada de retragere, perioada de retragere începe de la data furnizării acestora. Utilizatorul are dreptul de a transmite declarația de retragere în temeiul prezentului articol direct furnizorului prin intermediul formularului unic de retragere disponibil pe site-ul web al furnizorului pe platforma www.panacea-cosmetics.ro din anexa 1 la prezentele condiții generale.
(4) În cazul în care Consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contractul la distanță sau din afara spațiilor comerciale, Furnizorul va rambursa toate sumele primite de la Consumator, inclusiv costurile de livrare, fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 14 zile de la data la care Consumatorul a fost notificat cu privire la decizia de retragere din contract. Furnizorul rambursează sumele primite utilizând același mijloc de plată utilizat de consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod expres cu utilizarea unui alt mijloc de plată și cu condiția să nu existe niciun cost pentru consumator.
(5) În cazul în care dreptul de retragere este exercitat, costurile de returnare a bunurilor livrate se deduc din sumele care urmează să fie rambursate în temeiul alineatului (4), cu excepția cazului în care consumatorul organizează el însuși și pe cheltuiala sa returnarea bunurilor. Furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare de livrare a bunurilor în cazul în care consumatorul a ales în mod expres o altă metodă de livrare a bunurilor decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de furnizor.
(6) Utilizatorul are obligația de a depozita bunurile primite de Furnizor pe platformă și de a se asigura că calitatea și siguranța acestora sunt menținute pe parcursul perioadei menționate la alin. 1.
(7) Utilizatorul își poate exercita dreptul de retragere din contractul cu Furnizorul prin transmiterea unei declarații scrise către Furnizor, utilizând formularul standard de retragere disponibil la adresa {turms_url} pe platforma www.panacea-cosmetics.ro și în Anexa 1 la prezentele Condiții Generale.
(8) În cazul în care Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro nu s-a oferit să ridice el însuși bunurile, acesta poate reține plata sumelor către Utilizator până când primește bunurile sau până când Utilizatorul face dovada că a trimis înapoi bunurile, oricare dintre acestea este mai devreme.
(10) Fără a aduce atingere ipotezelor de mai sus, utilizatorul este obligat să returneze bunurile într-o formă comercială care să permită vânzarea ulterioară a acestora, cu excepția cazului în care despachetarea bunurilor duce la o încălcare evidentă a formei comerciale a bunurilor, cum ar fi, dar fără a se limita la o cutie distructibilă, un ambalaj ermetic și alte cazuri similare. În cazul unei încălcări a aspectului comercial al bunurilor, furnizorul are dreptul, la discreția sa, de a refuza să accepte retragerea din contract sau de a factura consumatorului costul de readucere a bunurilor în stare comercială.
(11) În cazul exercitării dreptului de retragere în temeiul prezentului articol, se consideră că utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere și în ceea ce privește conținutul bonus aparținând bunurilor.
Art. 17. (1) Perioada de livrare a bunurilor se stabilește pentru fiecare bun în parte, la încheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ului Furnizorului de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
(2) În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 30 de zile calendaristice de la data următoare transmiterii comenzii Utilizatorului către Furnizor prin intermediul site-ului Furnizorului de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
(3) În cazul în care Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro nu poate îndeplini contractul din cauza faptului că nu dispune de bunurile comandate, acesta va notifica Utilizatorul și va rambursa sumele plătite de acesta.
Art. 18. Furnizorul platformei www.panacea-cosmetics.ro este obligat să respecte toate cerințele legislației românești privind etichetarea, publicitatea și comercializarea suplimentelor alimentare.
VIII. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Art. 19. (1) Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro poate dispune livrarea și predarea bunurilor către Utilizator prin intermediul unui curier adecvat, în termenul specificat la încheierea contractului.
(2) În cazul în care termenul menționat la alin. (1) nu este convenit în mod expres între părți la încheierea contractului, Furnizorul organizează livrarea și predarea într-un termen rezonabil.
Art. 20. (1) Utilizatorul are obligația de a inspecta bunurile în momentul livrării și predării și, în cazul în care acestea nu corespund cerințelor, de a notifica imediat acest lucru Furnizorului pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
(2) În cazul în care Utilizatorul nu notifică Furnizorul pe platforma www.panacea-cosmetics.ro în conformitate cu alin. 1, bunurile se consideră aprobate ca fiind conforme cu cerințele, cu excepția viciilor ascunse.
Art. 21. Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro nu este obligat să asigure serviciul necesar pentru bunuri.
Art. 22. Pentru cazurile neacoperite de prezenta secțiune, se aplică regulile de vânzare comercială prevăzute în Legea comercială și în Legea privind protecția consumatorilor.
 1. PROTECȚIA DATELOR

  Art. 23. (1) Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Politica de confidențialitate a PANACEA COSMETICS LLC, care poate fi accesată aici Politica de confidențialitate.
  (2) Datele cu caracter personal introduse de către Utilizatori sunt supuse protecției în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu Regulamentul General 2016/679, deoarece Prestatorul le prelucrează în scopurile și în termenele prevăzute în Politica de confidențialitate.
  (3) Odată cu consimțământul Utilizatorului cu privire la Politica de confidențialitate, Utilizatorul confirmă în mod expres că este de acord ca Furnizorul să stocheze informațiile sau să acceseze informațiile stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului în scopurile și pentru perioadele prevăzute în mod exhaustiv în aceasta. Utilizatorul este de acord că Furnizorul poate, de asemenea, să stocheze informații sau să acceseze informațiile stocate pe dispozitivul terminal al utilizatorului din alte motive prevăzute în Politica de confidențialitate .
  (4) Utilizatorul sau Utilizatorul este de acord că Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro are dreptul de a trimite mesaje electronice către Utilizator sau Utilizator în orice moment, inclusiv buletine informative sau oferte de cumpărare de bunuri, atât timp cât Utilizatorul sau Utilizatorul este înregistrat în magazinul electronic al Furnizorului de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
  (5) Utilizatorul sau utilizatorul este de acord ca Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro să aibă dreptul de a colecta, stoca și prelucra date privind comportamentul Utilizatorului sau al Utilizatorului atunci când utilizează magazinul electronic al Furnizorului de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro Utilizatorul are dreptul de a se opune stocării sau accesului la informațiile prevăzute la alineatul (3) în modalitățile prevăzute în Politica de confidențialitate.
  Art. 24. (1) În orice moment, Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro are dreptul de a solicita Utilizatorului să se identifice și să verifice veridicitatea oricăreia dintre circumstanțele și datele cu caracter personal declarate în momentul înregistrării.
  (2) În cazul în care Utilizatorul a uitat sau și-a pierdut numele de utilizator și parola din orice motiv, Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro are dreptul de a aplica anunțata „Procedură pentru nume de utilizator și parole pierdute sau uitate”, disponibilă la adresa: www.panacea-cosmetics.ro.
 2. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENI ȘI CONDIȚII

  Art. 25. (1) Acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificați de către Prestator pe platforma www.panacea-cosmetics.ro, fapt pentru care acesta va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii înregistrați.
  (2) Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro și Utilizatorul sunt de acord că orice completare și modificare a acestor Termeni și Condiții Generale va produce efecte în ceea ce privește Utilizatorul în unul dintre următoarele cazuri:
  (A) la notificarea expresă a Utilizatorului de către Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro și dacă Utilizatorul nu declară, în termenul de 14 zile prevăzut, că le respinge; sau
  B) după publicarea acestora pe site-ul web al Prestatorului pe platforma www.panacea-cosmetics.ro și dacă Utilizatorul nu declară, în termen de 14 zile de la publicare, că le respinge;
  C) odată cu acceptarea expresă a acestora de către Utilizator prin intermediul contului său de pe site-ul web al Prestatorului de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro
  (3) Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile făcute de către Prestator pe platforma www.panacea-cosmetics.ro în legătură cu modificarea acestor Termeni și Condiții Generale să fie trimise la adresa de e-mail indicată de Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în conformitate cu prezentul articol nu trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a fi opozabile acestuia.
  Art. 26. Prestatorul publică acești Termeni și Condiții Generale la adresa {terms_rul}, împreună cu toate completările și modificările aduse acestora.
 1. PAUZĂ

  Art. 27. Acești Termeni și condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul pe platforma www.panacea-cosmetics.ro sunt reziliate în următoarele cazuri:
  în cazul dizolvării și lichidării sau falimentului uneia dintre părțile contractante;
  prin acordul reciproc al părților în scris;
  în caz de imposibilitate obiectivă a uneia dintre părțile la contract de a-și îndeplini obligațiile;
  în cazul confiscării sau sigilării echipamentului de către autoritățile statului;
  în cazul anulării înregistrării Utilizatorului pe platforma www.panacea-cosmetics.ro. În acest caz, contractele de achiziție încheiate, dar neexecutate, rămân valabile și executorii;
  Art. 28. Furnizorul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul la propria discreție, fără preaviz și fără despăgubiri, dacă constată că Utilizatorul utilizează platforma www.panacea-cosmetics.ro cu încălcarea acestor Termeni și Condiții Generale, a legilor din România, a normelor morale general acceptate sau a regulilor și practicilor general acceptate în comerțul electronic.

XII. RESPONSABILITATE

Art. 29. Utilizatorul se obligă să despăgubească și să exonereze de răspundere furnizorii de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro și pe Furnizor în orice acțiune în justiție sau altă revendicare din partea unei terțe părți (justificată sau nu), pentru toate daunele și cheltuielile (inclusiv onorariile avocaților și cheltuielile de judecată) care decurg din sau în legătură cu (1) neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile prevăzute în prezentul Contract, (2) încălcarea oricărui drept de autor, producție, drepturi de difuzare sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) cesiunea ilicită către alte persoane a drepturilor acordate utilizatorului pe durata și sub rezerva condițiilor prezentului acord și (4) prezentarea eronată a existenței sau absenței statutului de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor.
Art. 30. Prestatorul nu este răspunzător în caz de forță majoră, caz fortuit, probleme de internet, probleme tehnice sau alte motive obiective, inclusiv ordine ale autorităților competente ale statului.
Art. 31. (1) Furnizorul nu răspunde pentru daunele cauzate de Utilizator unor terțe părți.
(2) Furnizorul nu este răspunzător pentru daunele pecuniare sau nepecuniare sub formă de pierderi de profit sau daune suferite de Utilizator în procesul de utilizare sau neutilizare a www.panacea-cosmetics.ro și de încheiere a contractelor de achiziție cu Furnizorul.
(3) Furnizorul nu va fi răspunzător pentru perioada în care platforma a fost indisponibilă din motive de forță majoră.
(4) Furnizorul nu va fi responsabil pentru daunele rezultate din comentariile, opiniile și postările sub produsele, știrile și articolele de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro.
Art. 32. (1) Furnizorul nu este responsabil în cazul în care măsurile de securitate ale echipamentelor tehnice sunt depășite și urmează pierderea de informații, diseminarea de informații, accesul la informații, restricționarea accesului la informații și alte consecințe similare.
(2) Prestatorul nu este responsabil în cazul încheierii unui contract de achiziție, al furnizării accesului la informații, al pierderii sau al modificării datelor care au loc ca urmare a unei false legitimări a unei terțe persoane care se prezintă ca fiind utilizatorul, dacă din circumstanțe se poate deduce că această persoană este utilizatorul.

XIII. ALTE CONDIȚII

Art. 33. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro se angajează să își protejeze reciproc drepturile și interesele legitime, precum și să își protejeze secretele comerciale de care au luat cunoștință în cursul executării contractului și a prezentelor condiții generale.
(2) Utilizatorul și Prestatorul se angajează să nu facă publică nicio corespondență scrisă sau orală dintre ei în timpul și după expirarea perioadei contractuale. Publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, pe forumuri de internet, pe site-uri web private sau publice etc. poate fi considerată ca fiind în domeniul public.
Art. 34. În cazul unui conflict între prezentele condiții generale și prevederile unui contract special încheiat între Furnizorul de pe platforma www.panacea-cosmetics.ro și Utilizator, prevalează prevederile contractului special.
Art. 35. Eventuala nulitate a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni și Condiții Generale nu va invalida întregul contract.
Art. 36. Legile Republicii Bulgaria se aplică în orice chestiune care nu este reglementată de prezentul contract și care se referă la executarea și interpretarea acestuia.
Art. 37. Acești Termeni și condiții generale se aplică tuturor utilizatorilor www.panacea-cosmetics.ro.
Anexa nr. 1 – Formularul-tip de exercitare a dreptului de retragere
Formular standard de exercitare a dreptului de retragere:
(completați și returnați acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract))
– Către (PANACEA COSMETICS LLC, 5830 E 2nd St, Ste 7000 #12200 Casper, Wyoming 82609 United States, [email protected]):
– Prin prezenta, notific/notificăm* faptul că renunț/reziliem la contractul încheiat de mine/noi* pentru achiziționarea următoarelor bunuri*/pentru prestarea următorului serviciu*.
– Comandat la*/primit la*
– Numele consumatorului (consumatorilor)
– Adresa consumatorului (consumatorilor)
– Semnătura utilizatorului (utilizatorilor) (numai dacă acest formular este pe suport de hârtie)
– Data
––––––––––––––––––
* Ștergerile inutile sunt tăiate cu o cruce.
Anexa 2 – Informații privind exercitarea dreptului de retragere
Informații privind exercitarea dreptului de retragere
Instrucțiuni standard de retragere:
Dreptul de retragere la distanță sau în afara spațiilor comerciale.
Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a da niciun motiv, în termen de 14 zile.
Perioada de retragere este de 14 zile de la data la care dumneavoastră sau o terță parte, alta decât transportatorul desemnat de dumneavoastră, a intrat în posesia bunurilor.
Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne notificați la datele de contact furnizate la adresa www.panacea-cosmetics.ro și despre decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).
Puteți utiliza formularul standard de retragere anexat, dar acest lucru nu este obligatoriu. De asemenea, puteți completa și transmite electronic formularul standard de retragere sau o altă cerere de retragere neechivocă pe site-ul nostru www.panacea-cosmetics.ro. Dacă utilizați această opțiune, vă vom trimite prompt un mesaj pe un suport durabil (de exemplu, prin e-mail) pentru a confirma primirea retragerii.
Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea dvs. privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
Efectul retragerii.
În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, vă vom rambursa toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costul livrării (cu excepția oricăror costuri suplimentare asociate metodei de livrare pe care ați ales-o, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care ne-ați informat cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua rambursarea într-un cont bancar specificat de dumneavoastră; în orice caz, această rambursare nu va implica niciun cost pentru dumneavoastră.
Avem dreptul de a amâna rambursarea până când primim bunurile înapoi sau până când ne furnizați dovada că ați trimis bunurile înapoi, în funcție de care dintre acestea este mai devreme.
Dumneavoastră trebuie să suportați costurile directe de returnare a bunurilor. Se preconizează că aceste costuri nu vor depăși aproximativ valoarea serviciului de livrare sau a serviciului de curierat standard.
Sunteți răspunzător doar pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din teste, altele decât cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și buna funcționare a acestora.
Pentru informații suplimentare pentru consumatori, consultați www.panacea-cosmetics.ro